კატეგორია - ახალი ამბები

საქართველო

არასამთავრობო ორგანიზაციები და იურისტები კონსტიტუციაში რელიგიის...

TDI-მ  არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და იურისტების მიმართვა გაავრცელა კონსტიტუციაში რელიგიის...