გადაცემები

რომ არა პროტესტანტიზმი… (პეპლის ეფექტი)

რა გავლენა იქონია პროტესტანტიზმმა მსოფლიოზე და როგორი იქნებოდა მარტინ ლუთერისა და პროტესტანტური რეფორმაციის გარეშე არსებული ალტერნატიული ისტორია