გულუხვობა და სიბრძნე

198

სამ ახალგაზრდა კაცს ერთმა ბრძენმა სამ-სამი სიმინდის მარცვალი მისცა და უთხრა, რომ ეს მარცვლები მათ ბედნიერებას მოუტანდა. პირველმა ახალგაზრდამ თავისი კუთვნილი სიმინდის მარცვლები ცხელ წვნიანში ჩაყარა და შეჭამა.

მეორემ იფიქრა, რომ ამ მარცვლების უკეთ გამოყენება შეეძლო და დათესა ისინი. რამდენიმე თვის შემდეგ სამი ღერო ამოვიდა იმ მარცვლებიდან. ახალგაზრდამ მოტეხა ტაროები, მოხარშა და კმაყოფილი დარჩა. მესამე ახალგაზრდამ თავის თავს უთხრა, რომ ის უფრო კარგად შეძლებდა თავისი მარცვლების გამოყენებას.

მანაც დათესა სიმინდის მარცვლები და როცა მათგან ახალი სიმინდი აღმოცენდა, ერთი ტარო მოტეხა და მისი ყველა მარცვალი დათესა. მეორე ტარო მისცა ღარიბ გოგონას, რომელიც მას ძალიან უყვარდა, ხოლო მესამე ტარო საჭმელად გამოიყენა. ერთი ტაროდან დათესილი მარცვლებით 200 სიმინდი აღმოცენდა. ამ ტაროების მარცვლებიც დათესა ახალგაზრდამ და დაელოდა მოსავალს.

ახალგაზრდამ ქონება მოიხვეჭა და ამით არა მხოლოდ საყვარელი ქალიშვილის გული მოიგო, არამედ ის მიწაც იყიდა, რომელიც ამ ქალიშვილის მამას ეკუთვნოდა. ის აღარასოდეს ყოფილა მშიერი.

„ზოგი ანიავებს მადლს და უფრო ემატება, ზოგი კი ზოგავს მოწყალებას და აკლდება მას. კურთხეულის სული დამსუყდება და, ვინც სხვას ასმევს წყალს, თვითონაც დარწყულებული იქნება.“ (იგავები 11:24-25)

თარგმანი: სოფო ხოხაშვილი

ჩატვირთვა...