ქრისტემ დამიხსნა – საბავშვო პოეზია

159

დრო დადგა, ჟამმა ჩამოჰკრა,

იესო ქრისტე მოვიდა.

ჯვარზე გაეკრა, ეწამა,

რომ დავეხსენით ცოდვისგან.

მუხლს ვიდრეკ, მადლობას გწირავ,

თაყვანისცემით მოვდივარ.

შენ გამახარე, იესო

და კვლავაც ბევრ სიხარულს მომიტან.
ნინო ხუროშვილი

ჩატვირთვა...