ჯგუფი “ემანუელი” – “იესო, მხსნელი ხარ” (საგალობელი)

344
შემსრულებელი: ჯგუფი “ემანუელი.”

საგალობელი: “იესო, მხსნელი ხარ.”

ჩატვირთვა...