თამუნა შაქარაშვილი – „შენ ხარ წმინდა” (საგალობელი)

208

ცნობილი ქრისტიანული საგალობლის ქართული ვერსია

ტექსტი:

ანგელოზები შენს ტახტთან გალობენ ქებას,
შენს ცოცხალ სიტყვას უძღვნიან მარად დიდებას.

შენ ხარ წმინდა 3x
მეფე ხარ!

უხუცესნი შენ წინაშე მუხლს იდრეკენ თაყვანისცემით,
და მიწის ყველა ქმნილება ქედს იხრის მოკრძალებით.

შენ ხარ წმინდა 3x
მეფე ხარ!

შენ ხარ წმინდა 7x
მეფე ხარ!

ჩატვირთვა...