თიკო იაშაღაშვილი – “ხმამაღლა შევძახებ”

153

ცნობილი ქრისტიანული ჯგუფის “Jesus Culture”-ის ცნობილი საგალობლის “Rooftops”-ის ქართული ვერსია.

ჩატვირთვა...