ჯგუფი “ალფა” – “შენკენ აღვაპყარ ჩემი თვალები” (საგალობელი)

214

ძალიან ლამაზი საგალობელი საქართველოს სახარების რწმენის ეკლესიის მგალობელთა ჯგუფ “ალფას” შესრულებით.

ჩატვირთვა...