ჯგუფი “ემანუელი” – “მოდი, სულოწმიდა”

153

ტკბილი საგალობელი შესანიშნავი სიტყვებით.

შემსრულებელი: ჯგუფი “ემანუელი.”

საგალობელი: “მოდი, სულოწმიდა.”

ჩატვირთვა...