ნავიგაცია
ახალი ამბები

ვიტალი ივანოვი(ქადაგება) – „მოდით ჩემთან ყოველნო მაშვრალნო და ტვირთმძიმენო…”

მქადაგებელი: ვიტალი ივანოვი

თემა: „მოდით ჩემთან ყოველნო მაშვრალნო და ტვირთმძიმენო…”

ქრისტიანული ეკლესია „ბეთხაზდა”.