გელა ჯაბანიშვილი – „ჩაეჭიდე აღთქმას”

553

„ისმინე აღთქმის სიტყვები და იმოქმედე რწმენით მისდამი… ნეტარ არს კაცი, ვინც ისმენს და ასრულებს. მხოლოდ მოსმენაში არ არის ნეტარება, მოსმენა საწყისია იმისა, რომ ნეტარი გახდე, ამისათვის უნდა იმოქმედო რწმენით და ასრულებდე იმას, რაც დაწერილია უფლის სიტყვაში – ბიბლიაში.”

 

ოპერატორი: ნიკა შავშიშვილი.

ჩატვირთვა...

Negatif Haberler