ხარ თუ არა კარგი ადამიანი?..

243

თუკი  თქვენ  5-ჯერ  შესცოდავთ  დღეში…  წლის  განმავლობაში  ეს  იქნება  1,825  ცოდვა…  თქვენ  თუ  70  წლამდე  იცოცხლებთ,  ღვთის  მცნებას  დაარღვევთ  127,000-ჯერ!

განკითხვის  დღეს  ყველა  ცოდვისთვის  პასუხს  აგებთ… ბიბლია  ამბობს,  რომ  თითოეულმა  ჩვენგანმა  უნდა  ჩააბაროს  ანგარიში  ღვთის  წინაშე.

ჩატვირთვა...