ნავიგაცია
ახალი ამბები

სიცრუე მეცნიერების სახელით (HD / Original)

მეცნიერების თანამედროვე პრობლემები და მათი შეხედულება სხვადასხვა საკითხების მიმართ.
ფაქტები რომლებსაც ახსნა არ აქვთ და ქრისტიანული თვალსაზრისით დანახული მოვლენები.