ადამიანის ცხოვრების ილუსტრაცია

216

პატარა ვიდეო რგოლი რომელიც მხატვრულად გადმოსცემს ადამიანის ცხოვრების ილუსტრაციას და ქრისტეს მეშვეობით დახსნას, ცოდვებისგან.

ჩატვირთვა...