ახალგაზრდები ქრისტეს ჯვრისაკენ

326

ყველას გასაგონად კი თქვა: “თუ ვინმეს უნდა გამომყვეს, უარყოს თავისი თავი, ყოველდღე აიღოს თავისი ჯვარი და გამომყვეს.

(ლუკას სახარება 9:23)

ჩატვირთვა...