ნუ მოკლავ, ის შენი შვილია!

548

2017 წელს საქართველოში 24 900 აბორტი გაკეთდა…

ნუ მოკლავ, ის შენი შვილია!

#არააბორტს!

#კამპანიააბორტისწინააღმდეგ

ჩატვირთვა...