სიცოცხლის ნათელი

150

ეს სიბნელე…
მისი სიმძიმე.
თვალებზე რიდე მაქვს აფარებული.
სინათლე არსაიდან შემოდის.
მე უნდა ვიპოვო ის.
ის აქ არის, ვიცი.
მთელი ბრწყინვალება, მთელი ელვარება…
სიცოცხლის ნათელი…
მე ვარ ნათელი წუთისოფლისა და მაინც ბნელში დარჩენას ამჯობინებთ.

ჩატვირთვა...