უდიდესი მსხვერპლი – იოანეს 3:16

293

,,ღმერთმა ისე შეიყვარა წუთისოფელი, რომ მისცა თავისი მხოლოდშობილი ძე, რათა ყოველი მისი მორწმუნე არ დაიღუპოს, არამედ ჰქონდეს საუკუნო სიცოცხლე.“ (იოანეს 3:16)

ღმერთმა – დიდებული უფალი

ისე შეიყვარა – დიდებული ქმედება

წუთისოფელი – უდიდესი საჭიროება

რომ მისცა – უდიდესი საჩუქარი

თავისი მხოლოდშობილი ძე – უდიდესი მსხვერპლი

რათა ყოველი – დიდებული მოხმობა

მისი მორწმუნე – დიდებული პასუხი

არ დაიღუპოს – უდიდესი პატივი

არამედ ჰქონდეს – დიდებული საკუთრება

საუკუნო სიცოცხლე – დიდებული პირობა

 

ჩატვირთვა...