ღმერთთან ერთად (ვიდეო)

79

ღმერთთან მარტო დარჩენას შეუძლია იმ ზიანის გამოსწორება და განკურნება, რასაც წუთისოფლის ხმაური და ორომტრიალი იწვევს ჩვენში.

ღმერთთან ერთად ყოფნა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენს გულში აღმაფრენა და ღვთის მიმართ გამოუთქმელი მოწიწებაა.

„შეჩერდით და გაიგეთ, რომ მე ვარ ღმერთი.“ (ფსალმუნი 45:10)

ჩატვირთვა...