ძველმა განვლო, ყოველივე ახალია (ვიდეო)

59

„ნეტარია, ვისაც ეპატია დანაშაული, ვისი ცოდვებიც დაიფარა.” (ფსალმუნები 31 : 1)

ჩატვირთვა...