აქ ვარ, რომ განგადიდო (ინსტრუმენტალი / სიტყვებით)

129

საგალობელი: აქ ვარ, რომ განგადიდო. ინსტრუმენტალური ვერსია, ქართული სიტყვებით

ჩატვირთვა...