“გამიძეხი ჯვრისკენ” (ინსტრუმენტალი / სიტყვებით)

68

საგალობელი: “გამიძეხი ჯვრისკენ”. ინსტრუმენტალი, სიტყვებით.

ჩატვირთვა...