მე ვუბრუნდები შენს განდიდებას (ინსტრუმენტალი / სიტყვებით)

84

საგალობელი: მე ვუბრუნდები შენს განდიდებას. ინსტრუმენტალური ვერსია, ქართული სიტყვებით

ჩატვირთვა...