ჰილსონგი – წმინდა, წმინდა, წმინდა (ინსტრუმენტალი / სიტყვებით)

95

ცნობილი ქრისტიანული ჯგუფის ჰილსონგის საგალობელი: წმინდა, წმინდა, წმინდა. ინსტრუმენტალური ვერსია, ქართული სიტყვებით.

ჩატვირთვა...