ჩირაღდნის გადაცემა – ღმერთი მოიტანს სინათლეს სიბნელეში

305

მე თუ შემიძლია იმედი გავუზიარო სხვას და იმედმა სინათლე მოუტანოს მას, რათა შემდეგ მან სხვა აანთოს. იმან კიდევ სხვა.. და კიდევ სხვა… მანამ, სანამ მთელი მსოფლიო არ განათდება დიდებული სინათლით.

ამას მე ჩირაღდნის გადაცემას ვუწოდებ.

იესომ თქვა: “თქვენ ხართ სინათლე წუთისოფლისა… დაე, ანათებდეს თქვენი სინათლე კაცთა წინაშე, რათა ისინი ხედავდნენ თქვენს კეთილ საქმეებს და ადიდებდნენ თქვენს ზეციერ მამას, რომელიც ზეცაშია.”

ჩატვირთვა...