გაუზიარე სიყვარული დედას

114

ჩვენ რამდენიმე დედას დავუკავშირდით და ინტერვიუზე შევუთანხმდით. ვთხოვეთ, შეეფასებინათ საკუთარი თავი, როგორც დედა.

ჩატვირთვა...