სიკეთე (ქართულად / HD)

125

“სიკეთის ქმნა ნუ მოგვბეზრდება, რადგანაც თავის დროზე მოვიმკით, თუ არ მოვიქანცეთ”

(გალატელთა 6:9)

ჩატვირთვა...