სიკეთე (ქართულად / HD)

132

“სიკეთის ქმნა ნუ მოგვბეზრდება, რადგანაც თავის დროზე მოვიმკით, თუ არ მოვიქანცეთ”

(გალატელთა 6:9)
bahçeşehir escort
bahçeşehir escort bayan
escort bahçeşehir

ჩატვირთვა...

Negatif Haberler