მაისი, 2017
  • რა არის თეოლოგია?

    სიტყვა „თეოლოგია“ წარმოდგება ორი ბერძნული სიტყვისაგან: Τheos (Θεός) – „ღმერთი და -logia (-λογία) – ს ...

თებერვალი, 2017იანვარი, 2017დეკემბერი, 2016ნოემბერი, 2016აპრილი, 2016
  • უცვლელი ადამიანური ბუნება

    იესო ქრისტეს ჯვარზე გაკვრისას ცოდვამ კულმინაციას მიაღწია. ეს იყო ცოდვის ყველაზე საშინელი გამოვლინება ...

იანვარი, 2016 Show More post