თუ შენ მდოგვის მარცვლის ოდენა რწმენა გაქვს – არაფერია…

მიწის მტვრისგან შექმნა ღმერთმა კაცი და შთაბერა მასში სიცოცხლის სუნთქვა.როდესაც ისრაელს უკან დასახევი გზა აღარ…

ჰილსონგი – წმინდა, წმინდა, წმინდა (ინსტრუმენტალი /…

ცნობილი ქრისტიანული ჯგუფის ჰილსონგის საგალობელი: წმინდა, წმინდა, წმინდა. ინსტრუმენტალური ვერსია, ქართული სიტყვებით.…

Negatif Haberler