დიტრიხ ბონჰოფერი

დიტრიხ ბონჰოფერი (1906 წლის 4 თებერვალი – 1945 წლის 6 აპრილი) იყო პროტესტანტი ლუთერანი ხუცესი და ღვთისმეტყველი,…

ვეწამე შენთვის

სისხლიან სახეს წმენდდა ცრემლები, მშვიდად და ტანჯვით თრთოდნენ ხელები, მტვერი მოჰქონდა ყრუ ნიავს მთიდან,…

გულუხვობა და სიბრძნე

სამ ახალგაზრდას კაცს ერთმა ბრძენმა სამ-სამი სიმინდის მარცვალი მისცა და უთხრა, რომ ეს მარცვლები მათ ბედნიერებას…

არ დაგივიწყებ

არ დაგივიწყებ და არ დაგაგდებ, ჩემო ქმნილებავ, არ მიგატოვებ. მე გამოგსახე, მევე გიტვირთავ, მე გამოგძერწე და ხელით…