მარტი, 2017თებერვალი, 2017იანვარი, 2017დეკემბერი, 2016
  • ო’ჰენრი − „საშობაო საჩუქარი“

    დოლარი და ოთხმოცდაშვიდი ცენტი. სულ ეს იყო. აქედან სამოცი ცენტი ბაყლებთან, ბოსტნეულის გამყიდველებთან ...

ნოემბერი, 2016 Show More post