თებერვალი, 2017
  • წერილი ახალგაზრდებს

    „განცხრომა – სიამოვნება ეს ის კლდეა, ახალგაზრდობის უმრავლესობა რომ მიენარცხება ხოლმე.“ (ჩესტერ ...

დეკემბერი, 2016
  • წერილი ღმერთს

    ძვირფასო ღმერთო, ვერ იქნა და ვერ ისწავლა ადამიანმა ფეხაუცდენლად სიარული. აცდენილ ნაბიჯებს ძლიერი გუგ ...

ნოემბერი, 2016იანვარი, 2016
  • როგორ გავუძლო

    ვიცი, ძნელია გავიკვლიო გზა, თუ თვალები ვერაფერს ხედავს, გარდა ირგვლივ დადგმული ცირკის, აკრობატივით ს ...

დეკემბერი, 2015 Show More post