ისრაელი

ისრაელი

იერუსალიმში აღმოჩენილია პირველი ტაძრის პერიოდის იუდეის სამეფოს...

ათეულობით ბეჭედი, რომელთაგან თითოეულზე იუდეის სამეფოს თანამდებობის პირთა სახელებია ამოტვიფრული...