კატეგორია - მოთხრობები

მოთხრობები

ცარიელი სამარხი

ჯერემი გონებრივად ჩამორჩენილი და ფიზიკური ნაკლის მქონე დაიბადა. თორმეტი წლის ასაკში ის კვლავ მეორე...