კატეგორია

პოეზია

ვეწამე შენთვის

სისხლიან სახეს წმენდდა ცრემლები, მშვიდად და ტანჯვით თრთოდნენ ხელები, მტვერი მოჰქონდა ყრუ ნიავს მთიდან,…

არ დაგივიწყებ

არ დაგივიწყებ და არ დაგაგდებ, ჩემო ქმნილებავ, არ მიგატოვებ. მე გამოგსახე, მევე გიტვირთავ, მე გამოგძერწე და ხელით…

გისმენ, უფალო

ახლოს ხარ, ახლოს, მესმის შენი ხმა, როგორ მეძახი, მიხმობ სახელით. აქ ვარ, უფალო, შენი მორჩილი, შენი წყალობის ხარჯზე…

მომიახლოვდი

მომიახლოვდი, მოდი, შორს არ ვარ. გიხმობ სახელით, იცნე ჩემი ხმა. დიდი ხანია გელი იმედით, დიდი ხანია მინდა რაღაც…

მარადიული წამი

ღამით ფიქრებმა გამახოხეს შავბნელ უფსკრულთან და დემონებმა თმით მათრიეს სისხლიან გზაზე, მივხვდი, შეხვედრა მომელოდა…