კატეგორია - აპოლოგეტიკა

აპოლოგეტიკა

როგორ ამოარჩია ეკლესიამ ოთხი სახარება, რომლებიც შემდეგ ბიბლიაში...

რატომ ამოარჩია ეკლესიამ ოთხი სახარება, რომლებიც შემდეგ ბიბლიაში შევიდა და არა სხვა სახარებები? ეს...