კატეგორია

სწავლება

ღმერთის სიტყვის ძალა და ავტორიტეტი (II გაკვეთილი)

მქადაგებელი: დერეკ პრინსი სემინარი: საფუძვლის დადება გაკვეთილი: II თემა: ღმერთის სიტყვის ძალა და ავტორიტეტი…