არჩეული ტეგი

რეფორმაცია

უილიამ ტინდეილი – ადამიანი, რომელიც კოცონზე დაწვეს…

უილიამ ტინდეილის ცხოვრება გაცილებით შთამბეჭდავია, ვიდრე რომელიმე ნოველისტს ძალუძს, გადმოსცეს ან აღწეროს.იგი…

ჩვენ ვართ პროტესტანტები – რეფორმაციის 500 წლისთავი…

მარტინ ლუთერის პროტესტიდან ხუთასი წლის გასვლის შემდგომ დღესაც ვაგრძელებთ პროტესტს.ვაპროტესტებთ ნებისმიერ…

მარტინ ლუთერის ყველაზე ცნობილი სიტყვები

„ვინაიდან თქვენს უდიდებულობას და თქვენს უგანათლებულესობათ მარტივი პასუხი სურთ, გიპასუხებთ მარტივად. მანამ, სანამ არ…