არჩეული ტეგი

სიბრძნე

„ავის ქმნა ბრიყვის გასართობია, ხოლო სიბრძნე – გონიერის.“…

ამერიკის ერთ-ერთ შტატ შარლოტში ადვოკატმა შეიძინა ძალიან ძვირფასი და იშვიათი სიგარების ყუთი. შემდეგ დააზღვია ისინი,…