არჩეული ტეგი

ხელდასხმა

ხელდასხმა (მისი მნიშვნელობის ანალიზი)

ხელდასხმის საკითხი მნიშვნელოვან ანალიზს მოითხოვს. იგი ყოველთვის ასოცირდებოდა კურთხევასთან, მაგრამ არასწორი…